Nokia Fun Camera Hjálp

background image

Nokia skemmtimyndavél PT-3
Notendahandbók

9356921

2. útgáfa

background image

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI
Við, NOKIA CORPORATION, lýsum því yfir og ábyrgjumst að framleiðsluvaran PT-3 er í samræmi við
eftirfarandi samþykkt: 1999/5/EC.
Eintak af yfirlýsingu um samkvæmni er að finna á slóðinni
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Öll réttindi áskilin.

Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða varðveisla á hluta þessa skjals eða skjalsins alls er óheimil
nema að fyrir fram fengnu skriflegu samþykki Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port eru vörumerki eða skrásett vörumerki Nokia Corporation.
Önnur vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru hér geta verið vörumerki eða vöruheiti viðkomandi
eigenda.

Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að gera breytingar og
úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í þessu skjali án undangenginnar tilkynningar.

Nokia ber undir engum kringumstæðum ábyrgð á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu, afleiddu eða
óbeinu tjóni, af hvaða orsökum sem það er.

Inntak þessa skjals er afhent "eins og það kemur fyrir". Umfram það er lög áskilja er engin ábyrgð veitt,
hvorki berum orðum eða undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða inntaki þessa skjals, á það meðal
annars, en ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia áskilur
sér rétt til að endurskoða skjalið eða draga það til baka hvenær sem er án undangenginnar tilkynningar.

Birgðir á tilteknum vörum geta verið breytilegar eftir svæðum. Vinsamlegast kannaðu málið hjá næsta
söluaðila Nokia.

9356921 / 2. útgáfa

background image

Efn

is

yf

irl

it

3

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.