Nokia Fun Camera - Display

background image

Display

De Nokia Fun Camera PT-3 heeft een display met
verlichting. Wanneer de camera wordt ingeschakeld,
toont het display de geheugen- en batterijcapaciteit,
samen met preselecties met pictogrammen. De
standaardinstellingen op het display worden
weergegeven in de afbeelding. Zie

De toetsen en

display-instellingen gebruiken

op pagina

13

.