Nokia Fun Camera - Optische zoeker en riem

background image

Optische zoeker en riem

Er is een extra optische zoeker
verkrijgbaar voor de Nokia Fun
Camera PT-3. U kunt de zoeker
gebruiken door deze op de
opening te plaatsen. Het kader
binnen de optische zoeker laat
zien welk beeld wordt
vastgelegd. Houd de camera bij
gebruik van de optische zoeker
op een afstand van ongeveer

20 cm van uw oog voor een optimale grootte van het te fotograferen object.

Bevestig de riem door deze door de openingen te leiden zoals weergegeven in de
afbeelding hierboven en trek de riem aan.

background image

Aa

n

de s

la

g

7

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.