Nokia Fun Camera - De toetsen en display-instellingen gebruiken

background image

De toetsen en display-instellingen gebruiken

De Nokia Fun Camera PT-3 heeft de volgende toetsen:

• menutoets

voor het weergeven en doorlopen van de menu-instellingen. De

verschillende instellingen worden aangegeven door pictogrammen op het
display. U kunt de menu-instellingen afsluiten zonder wijzigingen aan te
brengen door de menutoets ingedrukt te houden

.

Als u de camera inschakelt, op de menutoets

drukt en de camera langer

dan 15 seconden in de modus voor menu-instelling laat staan, keert de camera
automatisch terug naar de hoofdweergave van het display. Als de camera

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

14

2 minuten lang niet wordt gebruikt, wordt de camera automatisch
uitgeschakeld.

• pijltoets

voor het selecteren van de gewenste subinstelling.

• ontspanner

voor het bevestigen van de selectie. Het geselecteerde

pictogram wordt weergegeven en de camera keert terug naar de
hoofdweergave van het display. Als u wilt doorgaan met het definiëren van
instellingen, drukt u nogmaals op de menutoets

. U gebruikt de ontspanner

ook om foto's te nemen.

De gemaakte selecties worden niet vastgelegd in het camerageheugen als u de
batterijen verwisselt of verwijdert terwijl de camera ingeschakeld is.

Dit zijn de beschikbare instellingen:

Verwijderen

voor het verwijderen van alle foto's of van de laatste foto. Als u

alle foto's wilt verwijderen, drukt u net zo vaak op de menutoets

totdat het

pictogram voor verwijderen begint te knipperen. Druk op de pijltoets

om

aan te geven of u ALLE foto's of alleen de laatste foto wilt verwijderen.
Bevestig het verwijderen door op de ontspanner

te drukken.

Timer

om de timer Aan of Uit te zetten. De vooraf ingestelde tijd is 10

seconden. Selecteer Timer

en druk op de ontspanner

om de selectie

van de timer te bevestigen. U start de timer door nogmaals op de ontspanner te
drukken. Foto's die worden genomen met de timer, hebben de beeldkwaliteit
Hoger

en

Rond

.

background image

De

c

a

mer

a

ge

b

rui

k

e

n

15

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Beeldtype De foto's kunnen worden gecomprimeerd tot drie verschillende

bestandsgrootten: Foto ,

Hoger

en

Lager

. De beeldkwaliteit Lager

biedt de sterkste mate van compressie en de beeldkwaliteit Foto de minste
compressie. De beeldkwaliteit is beter bij een lage compressie.

Rond beeld

om het ronde beeldformaat Aan of Uit te zetten. Het formaat

van de foto is rond wanneer u Aan selecteert.

Geluid

om het geluid Aan of Uit te zetten. Als u Uit selecteert, wordt elk

geluid uitgeschakeld.

Verzenden

wordt alleen geactiveerd en is alleen beschikbaar als de camera

aangesloten is op een compatibele telefoon. Hiermee kunt u het aantal over te
zetten foto's weergeven.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

16