Nokia Fun Camera - Foto’s overzetten naar een compatibele telefoon

background image

Foto's overzetten naar een compatibele telefoon

Opmerking: Voor het gebruik van deze functie moet de telefoon zijn ingeschakeld.
Schakel de telefoon niet in als het gebruik van een mobiele telefoon verboden is of
als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

12

U kunt foto's naar een compatibele Nokia-
telefoon overzetten door de Nokia Fun Camera
PT-3 te verbinden met de Pop-Port

TM

-

aansluiting van de telefoon. Het overzetten
start automatisch. Voordat u de camera aansluit
op de compatibele telefoon, moet u beide
apparaten inschakelen. Sluit geen apparaten op
elkaar aan die niet compatibel zijn. U kunt niet
fotograferen wanneer de camera op een
telefoon is aangesloten.

Alle foto's worden in één keer naar de telefoon overgezet, te beginnen met de
laatste foto. De foto's worden overgezet totdat alle foto's gekopieerd zijn of totdat
het geheugen van de telefoon vol is.

Tijdens het overzetten geeft een teller op het display van de camera aan hoeveel
foto's er nog moeten worden overgezet. Vóór het overzetten geeft de teller het
totaalaantal te verzenden foto's aan. Tijdens het overzetten loopt dat aantal
terug.

U kunt het overzetten onderbreken door eenmaal op de ontspanner

te

drukken. Druk nogmaals op de ontspanner

om het overzetten te hervatten

vanaf de foto waarbij u het overzetten hebt onderbroken.

Als u de camera loskoppelt van de telefoon terwijl het overzetten is onderbroken
of is mislukt, kunt u niet doorgaan met het overzetten.

Als het overzetten mislukt, beginnen de rode LED en het pictogram voor verzenden

te knipperen. Bovendien klinkt er een fouttoon. Als het geheugen van de

background image

De

c

a

mer

a

ge

b

rui

k

e

n

13

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

telefoon vol is, wordt er een foutbericht weergegeven en moet u bestanden uit het
geheugen verwijderen om ruimte vrij te maken. U kunt het overzetten opnieuw
starten door nogmaals op de ontspanner

te drukken.

Na het overzetten worden de foto's opgeslagen in het geheugen van de camera en
kunnen de foto's opnieuw naar een telefoon worden overgezet. Op het display van
de telefoon wordt weergegeven dat er bestanden zijn ontvangen. U kunt de
overgezette foto's in uw telefoon opslaan, openen, in detail bekijken of
verwijderen. Als u de foto's naderhand wilt bekijken of ze wilt verzenden via een
multimedia- of e-mailbericht, moet u de foto's opslaan in de telefoon. Afhankelijk
van de telefoon die u gebruikt, kunt u de foto's naar een computer verzenden per
e-mail of via een gegevenskabel, Bluetooth of een infraroodverbinding en PC Suite
(PC Suite kan op cd-rom bij de telefoon zijn geleverd).

Na het overzetten maakt u de camera los van de telefoon en sluit u het klepje van
de aansluiting.