Nokia Fun Camera - Fotograferen

background image

Fotograferen

Voordat u gaat fotograferen, controleert u of u de batterijen juist in de camera
hebt geplaatst. Neem bij gebruik van de diverse functies van dit product de van
toepassing zijnde wetgeving in acht en houd rekening met de privacy en rechten
van anderen.

1. Druk op de aan/uit-toets

. De camera is gereed voor gebruik en de groene

LED brandt. De standaardfoto-instellingen zijn: flitser Auto, geluid Aan en
beeldkwaliteit Lager. Zie

De toetsen en display-instellingen gebruiken

op

pagina

13

.

2. Richt de camera op het object dat u wilt fotograferen. U kunt gebruikmaken

van de optische zoeker of gewoon door de zoekeropening kijken wanneer u een
foto neemt. Houd er wel rekening mee dat de zoekeropening het vast te leggen
beeld slechts bij benadering aangeeft. Richt de camera niet rechtstreeks op een
sterke lichtbron of op de zon.

3. Druk op de ontspanner

om de foto te maken. Houd de camera stil totdat

het geluid wordt afgespeeld.

4. De teller op het display laat zien hoeveel foto's u nog kunt nemen. U kunt 50

foto's nemen met lagere beeldkwaliteit

, 26 met hogere beeldkwaliteit

of

12 met fotokwaliteit

. Zie

De toetsen en display-instellingen gebruiken

op

pagina

13

.

background image

De

c

a

mer

a

ge

b

rui

k

e

n

11

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Tijdens het fotograferen mag de camera niet zijn aangesloten op een compatibele
telefoon.