Nokia Fun Camera - Batteri og indikatorlamper

background image

Batteri og indikatorlamper

Batterikapasitetsikonet angir hvor mye strøm som er igjen på batteriene.

Vær oppmerksom på at du kan ta bilder når batterikapasitetsikonet bare viser én
strek, men at du ikke kan bruke blitsen. Hvis du prøver å bruke blitsen og det ikke
er nok strøm igjen, blinker både den røde indikatorlampen og blitsikonet

i to

sekunder, og du hører et lydsignal. For de 10 siste bildene, blinker den røde
indikatorlampen kontinuerlig.

Indikatorlampen angir den gjeldende statusen for kameraet. Den har følgende
modi:

• Indikatorlampen blinker grønt når blitsen blir aktivert.

• Indikatorlampen lyser kontinuerlig grønt når kameraet er klart for bruk.

• Indikatorlampen blinker rødt når det er en feil ved kameraet. Vær oppmerksom

på at ikonet som tilsvarer funksjonen hvor feilen finnes, også blinker.

background image

K

o

mm

e i g

a

n

g

9

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

• Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt når du har tatt et bilde med lite strøm

igjen i batteriene.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

10