Nokia Fun Camera - Optisk søker og rem

background image

Optisk søker og rem

En optisk søker til å feste på
kameraet, er tilgjengelig for bruk
med Nokia Fun Camera PT-3.
Bare sett søkeren i hullet og
begynn å bruke den. Rammen i
den optiske søkeren viser bildet
som vil bli tatt. Når du bruker
den optiske søkeren, holder du
kameraet om lag 20 cm fra øyet
for å se motivet best mulig i
søkeren.

Hvis du vil bruke remmen, trer du den gjennom hullene som vist på bildet over, og
strammer den.

background image

K

o

mm

e i g

a

n

g

7

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.