Nokia Fun Camera - Oversikt

background image

Oversikt

Nokia Fun Camera
PT-3 består av følgende deler:

1. Søkerhull

2. Utløserknapp og

menyvalgbekreftelse

3. Av/på-tast

4. Blitstast

5. Menytast

6. Piltast

7. Display med bakgrunnslys

8. Statusindikatorlampe

9. Linse

10. Blits

Enheten kan inneholde små
deler. Oppbevar den utilgjengelig for små barn.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

6