Nokia Fun Camera - Sette inn batteriene

background image

Sette inn batteriene

Nokia Fun Camera PT-3 bruker 2 AAA-batterier som strømkilde. Se også

Batteriinformasjon

på side

16

.

1. Vri dekslet slik at det åpnes.

2. Skyv og løft batteriluken for å åpne batterirommet.

3. Sjekk polene på batteriene, og sett dem inn. Kontroller at batteriene blir satt

riktig inn.

4. Lukk batteriluken.

5. Lukk lokket.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

8