Nokia Fun Camera - Bruke tastene og displayinnstillingene

background image

Bruke tastene og displayinnstillingene

Nokia Fun Camera PT-3 har følgende taster:

• Menytast

for å vise og bla gjennom menyinnstillingene. De forskjellige

innstillingene vises som ikoner i displayet. Hold nede menytasten

for å gå

ut av menyinnstillingene uten å gjøre endringer.

Vær oppmerksom på at hvis du slår på kameraet, trykker på menytasten

og

lar kameraet stå i menyinnstillingsmodus i mer enn 15 sekunder, vil kameraet
gå tilbake til hoveddisplayet. Hvis kameraet ikke brukes innen 2 minutter, slås
det automatisk av.

• Piltast

for å velge underinnstillingen du ønsker.

• Utløserknapp

for å bekrefte valget. Det valgte ikonet vises, og kameraet

går tilbake til hoveddisplayet. Hvis du vil fortsette å angi innstillinger, trykker
du på menytasten

på nytt. Du trykker også på utløserknappen

for å ta

et bilde.

Vær oppmerksom på at valgene slettes fra kameraminnet hvis du bytter eller
fjerner batteriene mens kameraet er slått på.

De tilgjengelige innstillingene er:

Slett

for å slette alle bildene eller det siste bildet. Hvis du vil slette alle

bildene, trykker du på menytasten

gjentatte ganger til sletteikonet blinker.

Trykk på piltasten

for å velge om du vil slette ALL eller bare det siste bildet.

Bekreft slettingen ved å trykke på utløserknappen

.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

14

Selvutløser

for å slå selvutløseren eller Av. Den forhåndsinnstilte tiden

er 10 sekunder. Velg Selvutløser

og trykk på utløserknappen

for å

bekrefte valget. Trykk på utløserknappen en gang til for å starte selvutløseren.
Vær oppmerksom på at bilder som er tatt med selvutløseren er av Høyere

kvalitet og Runde

.

Bildetype Bildene komprimeres til 3 forskjellige filstørrelser: Foto ,

Høyere

og Lavere .

Den

Lavere kvaliteten er den mest komprimerte, og Foto-

kvaliteten er minst komprimert. Bildekvaliteten er bedre når komprimeringen
er lav.

Rundt bilde

for å slå det runde bildeformatet eller Av. Bildene blir

runde når er valgt.

Lyd

for å slå lydene eller Av. Hvis Av er valgt, er alle lydene deaktivert.

Send

er aktivert og tilgjengelig bare når kameraet er koblet til en

kompatibel telefon. Viser antallet bilder som overføres.

background image

S

te

ll og

v

e

d

lik

e

h

o

ld

15

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.