Nokia Fun Camera - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Kameraet er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å
gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du fjerne
batteriene og la enheten tørke helt før du setter dem inn igjen.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene
kan bli ødelagt.

Ikke legg enheten i direkte sollys eller annet sterkt lys. De interne komponentene eller
displayet kan bli ødelagt.

Ikke oppbevar kameraet i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.

Ikke oppbevar kameraet i kalde omgivelser. Når enheten går tilbake til normal
temperatur, kan det dannes fuktighet inne i enheten. Dette kan skade elektroniske
kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn beskrevet i denne håndboken.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige
kretskort og finmekanikk.

Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Bruk en myk, ren og tørr klut til å tørke av linser.

Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Bare
kvalifisert personale kan installere eller reparere denne enheten.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

16